May matitipid ba ako
sa tax reform na ito?
Ilan lang ito sa mga katanungan tungkol sa tax reform.

Ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) ay naglalayon na baguhin ang current tax system
para gawin itong mas simple, patas at maayos.

Isa sa mga proposal ng TRAIN ay bawasan ang personal income tax.

Ang tax calculator na ito ay para ipakita kung magkano ang matitipid ng karamihan ng mga taxpayer at saan
mapupunta ang buwis kung maipapatupad ang TRAIN.

Gusto mo bang malaman kung magkano ang bagong buwis na iyong babayaran? I-click lang ang button sa ibaba.

1 of 9
What is your marital status?
2 of 9
Are you working for:
Ikaw
Asawa mo
3 of 9
Monthly Salary
4 of 9
Number of Dependents
Dependents are 21 years old and below.
A maximum of four (4) dependents are allowed
for additional exemption.


Spouse with the higher income is assumed
to claim deductions for dependents.
5 of 9
Kung ikaw ay umuupa, magkano ang binabayaran mo buwan-buwan?
Kung ikaw ay hindi umuupa:
6 of 9
Magkano ang monthly budget mo para sa pagkain?
7 of 9
Magkano ang kabuuang gastos mo buwan-buwan para sa LPG?
8 of 9
Magkano ang binabayaran mo buwan-buwan para sa utilities (tulad ng tubig, kuryente, atbp.)?
9 of 9
Sa isang buwan, magkano ang nagagastos mo para sa transportasyon?
Results
Ikaw
Asawa mo
Monthly Salary
P
25,000
Number of Dependents
Single with 2 dependentsNGAYON
P 123,456.00
ang kaltas sa 'yo.


SA TAX REFORM
P 123,456.00
na lang ang babayaran mo!
ang mabibigay mong tulong para sa bayan!
(Ye-heeees!)
*Bawas na rito ang sumusunod:
Kaltas sa SSS:
Kaltas sa GSIS:
Kaltas sa Pag-IBIG:
Kaltas sa PhilHealth:
Monthly Salary
P
25,000
Number of Dependents
Single with 2 dependentsNGAYON
P 123,456.00
ang kaltas sa 'yo.


SA TAX REFORM
P 123,456.00
na lang ang babayaran mo!
ang mabibigay mong tulong para sa bayan!
(Ye-heeees!)
*Bawas na rito ang sumusunod:
Kaltas sa SSS:
Kaltas sa GSIS:
Kaltas sa Pag-IBIG:
Kaltas sa PhilHealth:

Ang kasalukuyang gastusin mo
sa renta sa bahay, pagkain, LPG, transportasyon,
at utilities ay maaaring lumaki pa!

Halaga Noon
P
25,000
Halaga Bunga ng Tax Reform
P
25,000

KABUUANG DAGDAG SA GASTUSIN
P 123,456.00
*Ito ay mula sa:
  • 12% VAT sa upa sa bahay***
  • 1.6% tantyang dagdag sa presyo ng mga food items *
  • 10.5% tantyang dagdag sa presyo ng LPG **
  • 1.1% dagdag sa presyo ng kuryente *
  • 4.9% tantyang dagdag sa transportasyon. *

Kabilang din sa tax reform na ito ang pagtanggal ng karamihan sa VAT exemptions at dagdag buwis sa mga bagong sasakyan at produktong petrolyo.


Ang kasalukuyang gastusin mo
sa renta sa bahay, pagkain, LPG, transportasyon,
at utilities ay maaaring lumaki pa!

Halaga Noon
P
25,000
Halaga Bunga ng Tax Reform
P
25,000

KABUUANG DAGDAG
P 123,456.00
*Ito ay mula sa:
  • 12% VAT sa upa sa bahay***
  • 1.6% tantyang dagdag sa presyo ng mga food items *
  • 10.5% tantyang dagdag sa presyo ng LPG **
  • 1.1% dagdag sa presyo ng kuryente *
  • 4.9% tantyang dagdag sa transportasyon. *

Kabilang din sa tax reform na ito ang pagtanggal ng karamihan sa VAT exemptions at dagdag buwis sa mga bagong sasakyan at produktong petrolyo.


*Ang tax calculation ay mula mismo sa © Department of Finance Tax Calculator 2017.
Hinango naman sa pag-aaral ng Bayan Muna Partylist***, ACT Partylist**, Department of Finance*, ang tantyang epekto ng Tax Reform sa gastusin ng karaniwang mamamayan.

Dahil buwis din naman ang mamamayan ang ginamit sa © Department of Finance Tax Calculator 2017, walang pahintulot namin itong kinopya sa kanilang website.
Layunin ng bersyon na ito ng tax calculator, na maipakita rin ang epekto ng tax reform sa gastusin ng karaniwang mamamayan.